Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

hope-fatih
2865 c553 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
9359 610b 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
hope-fatih
0752 e181
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
5662 ee66 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
2761 394e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
0422 0756 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
0373 5ca3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
8523 a2b8
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
8449 62a8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
5697 e647 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
8921 e8bc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
6925 2923 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
8572 d763 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
6602 27bd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
5946 bfd6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
8149 74d7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
4447 3885
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods
hope-fatih
8316 3689 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajedriq jedriq
hope-fatih
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viajedriq jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl